Obecní knihovna Vrbka
Naposledy aktualizováno: 23.12.2018 16:57:04

Významná osobnost obce


BARTONÍK Vincenc – spisovatel


* 19. 7. 1920 Vrbka u Kvasic
+ 12. 10. 1991
Působil v Tupesích, Praze a Litomyšli

--------------------------------------------

Vincenc Bartoník se narodil v rodině rolníka. Ve Vrbce prožil pouze prvních 15 let svého života, ale celá další léta se do svého rodiště vracel.

Jeho současníci vzpomínají, že již v době svého mládí psával s oblibou povídky, což bylo na venkovského kluka nezvyklé. Pro hospodářské potíže se rodina ve třicátých letech přestěhovala na Žitný ostrov. Po vytvoření Slovenského státu se pak vrátili do Tupes. To však Vinta, jak mu přátelé říkali, byl už dospělý. Po druhé světové válce se usadil v Praze a poslední léta prožil v Litomyšli.

Jako obdivuhodně vyzrálý spisovatel se představil hned po válce svou prvotinou „Dny, které nebolí“(1946)OBRÁZEK : 3202.jpg. Námět čerpal z mládí prožitého ve Vrbce. I když zde psal o zcela běžném životě jaký prožíval každý venkovský kluk, četba tohoto díla člověka přímo pohlcuje svou sugestivností. Svou další knihu, kterou vydal hned poté (1947), nazval „Byli jsme tři“  a vytěžil ji z rodinného života na Žitném ostrově. Po roce 1948 se jako spisovatel odmlčel. Studoval historii národa a historii církevní. Zde našel to, co v životě hledal. Této problematiky se pak dotýkají jeho další, většinou nepublikované práce. Nejrozsáhlejší z nich je věnována příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu v období Velké Moravy, která měla být vydána v roce 1968, ale bohužel z toho sešlo. Publikovány byly pouze jeho drobnější povídky v denním tisku (Lidová demokracie) a různých kalendářích. Psal vlastně celý život a je velká škoda, že k veřejnosti se z jeho díla dostalo tak málo. V rukopise zůstaly i jeho povídky z Vrbky a okolí, které napsal v posledním období.

Tělesné pozůstatky spisovatele a velkého „vrbečáka“ jsou uloženy v rodinné hrobce ve Vrbce.

 

Ing. Jan Havlík, Týdeník Kroměřížska; Ročník II, číslo 43, 1991


 

  Kalendárium www.libry.cz

 


 

 

 
Proces zabral 0.0045 sekund času a 0.7MB paměti.